Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budou chodit "kanálama"?

4. 10. 2013

                               Budou chodit „ kanálama“ ?

 

Již dávno měli. Na veřejném zasedání 9. 9. 2013 zaznělo z úst paní starostky: „A dva roky se bude pracovat, aby jsme my i oni prolezli společně kanalizaci, sepsali nějaký vztah a dohodli podmínky, za jakých okolnostních se SVS kanalizace předá.“ Škoda, že zapisovatelka nezaznamenala a nepamatuje si „vtipnou“ poznámku z pléna, které na záznamu nebylo zcela pro smích rozumět a ke které starostka podotkla, že to říká laicky. Že zapisovatelům unikají vždy ty vtipné a podstatné poznámky z pléna je v těchto končinách zcela běžné. Čemu se ovšem publikum smálo se nedozvíme a stejně tak zanikl v hluku dotaz na poplatky. Kdyby to nebylo k pláči, mohly by být k smíchu i knížecí rady aktérů prodeje ČOV, pánů Křivohlavého, který vychází z dobré víry (které), vždyť v té době byl radní a předseda komise pro výstavbu, Ludwiga, který sedí v radě snad od svých 18 let a konečně Vobořila, který celý kšeft s prodejem ČOV dohodl a realizoval se souhlasem současné starostky M. Patrovské, která seděla v zastupitelstvu, později dokonce v radě. Její odpovědi na připomínky k nedostatkům v hospodaření, majetkové evidenci či k rozpočtu by zde bylo možné zveřejnit. Všichni jmenovaní vždy zastávali neohrožené pozice na straně nepořádku.

Vážení, příště se jich zeptejte, jak je možné, že z evidence města se vytratí majetek za několik desítek milionů a nikdo se léta nezajímá o stav a nápravu věci. Všichni berou peníze za funkce, ale nikdo nezodpovídá za nepořádek. Znovu by se měla otevřít otázka spoluodpovědnosti za ztrátu téměř 3 milionů z obecní a školní pokladny.

Je zarážející, že ani „opoziční“ zastupitelé nedokáží tento šlendrián veřejně pojmenovat a žádat postih nezodpovědných jedinců, byť je téměř jasné, že ta stará parta zase vše přehlasuje a zamete pod koberec. Jenom je třeba doufat, že se jednou místo Blanických rytířů probudí občané a spočítají jim to u voleb.

Ještě několik poznámek a dotazů - jak je možné, že na investiční akci za několik milionů (kanalizace), na kterou při žádosti o dotaci musela být přiložena dohoda o bezúplatném převodu na správce sítí, se tato dohoda na MěÚ ani na bývalém podniku SČVAK nenajde a z jakého titulu a na jakém právním podkladu SČVAK již inkasoval miliony za stočné? Nejedná se tedy o neoprávněný prospěch? Kdo měl zájem na zcizení či ztrátě smlouvy o převodu? Jistě to nebyl úřad, který rozhodl o přiznání dotace, ani ten, co inkasuje za stočné. Už vůbec nebudu podezřívat Policii ČR, že nevrátila doklady, které zabavila při pátrání po ztracených milionech z pokladny. Možná si bývalý starosta vzpomene, kdo všechno ze soukromých subjektů se dostal k podkladům na základě jeho razie v souvislosti s pátráním a odkloněním vlastní viny na někoho jiného. V každém případě za nepořádek na úřadě zodpovídá starosta a potažmo i jeho radní. Jenom oni byli vždy voleni jako zástupci akcionářů ve vodárenských společnostech. Co tam tedy dělali a koho zastupovali, když ztratí i smlouvu o majetku města? To je panečku reprezentace, skutečně by měli chodit kanály.

Jenom pro pořádek na našich stránkách, těm, co mají zápis z veřejného zasedání, ale i čtenářům, jak plynou pomocí představitelů města peníze občanů do kanálu, přikládám charakteristiku zmiňované SVS a.s., a SčVAK.

 

                                                                         Třebeničan

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.

Veškeré akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti od začátku umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu a výrazně pomohlo malým obcím, jež by nebyly schopné financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Severočeská vodárenská společnost převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK).

 Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1734 zaměstnanců a provozuje 69 úpraven pitné vody a 222 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi.

 Společnost provozuje vodohospodářský majetek svazku obcí Severočeské vodárenské společnosti a.s., VHS Turnov a města Roztoky. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jaký je v tom rozdíl?

(Senior nebo důchodce, 2. 12. 2013 16:40)

Také jste si všimli, že 20.11. dalo město na stránky fotogalerii ze setkání důchodců a 29.11 stejnou fotogalerii ze setkání seniorů? Ta poslední je s komentářem, jen tam chybí co se povídá po městě,že místo vína se podávaly patoky.

Re: Jaký je v tom rozdíl?

(Třebeničan, 3. 12. 2013 18:50)

"Kategorie důchodce (15-25 let) v tomto případě neoznačuje seniora, ale zákazníka, který je ve věku 15-25 let a pobírá invalidní důchod," vysvětluje netradiční webovou záhadu mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Kdy začíná stáří?
08. 09. 2010, Zdeněk Kalvach

Dnes se za počátek stáří vesměs považuje věk 65 let a o vlastním stáří se hovoří teprve od věku 75 let. V 18. století rozčlenil A. Haller, zakladatel novodobé fyziologie, lidský život na devět fází, z nichž sedm se týkalo dětství a mládí. Věk 25 – 62 let označil za mužný a 63 a více let za stáří. Senioři tehdy tvořili méně než 5 % populace. E. B. Hurlocková v polovině 20. století označila věk 40 – 59 let jako střední, 60 a více let jako stáří. Tuto hranici přijaly i OSN a Světová zdravotnická organizace. Odpovídá patnáctiletéperiodizaci lidského života: 30 – 44 let dospělost, 45 – 59 let střední věk, 60 – 74 let stárnutí, časné stáří, 75 – 89 let vlastní stáří, kmetství, senium, 90 a více let dlouhověkost. V kontextu přibývání starších lidí a zlepšování jejich zdatnosti navrhla v 60. letech B. L. Neugartenová pojmy „mladí senioři“ pro věk 55 – 74 let a „staří senioři“ pro 75 a více let. Kalendářní stáří je orientační údaj. Civilizační vývoj s růstem produktivity a poklesem potřeby lidské práce (s výjimkou služeb) a současně se zlepšováním zdravotního a funkčního stavu stárnoucích lidí dal nový význam vymezení „stáří“ podle Neugartenové: věková hranice zaměstnatelnosti klesá, hranice funkčních limitací se posouvá do vyššího věku. Vzniká tak dlouhé období pro mohutnou skupinu lidí ve věku zhruba 55 – 75, možná 80 let, pro něž je klíčovým problémem konflikt mezi dobrým zdravotním stavem a nadbytkem volného času, ztíženou pracovní seberealizací a nevyužitými osobními možnostmi. Odpovědí na toto tíživé dilema může být důraz na mimopracovní seberealizaci a zásadní změna konceptu zaměstnanosti. Biologické stáří Biologické stáří je označení pro konkrétní míru involučních změn daného jedince. Jeho přesné stanovení se dlouhodobě nedaří – není shoda... 

Zápis z RM

(Čtenář, 25. 10. 2013 19:55)

Už jsme opět Město, ale jak se správně píše Ústecký kraj, to nevíme. Jednou máme starostku, jindy starostu. Chceme-li se blýsknout a do zápisu napsat slovy určitou částku, je to pro nás nadlidský výkon. Celý zápis je ukázkou práce "radnice" - šlendrián. A kdopak je pod zápisem jmenován?

Re: Zápis z RM

(Honza, 25. 10. 2013 20:19)

Milý čtenáři, trošku je mi vás líto, že se zabýváte takovými blbostmi, ale přece jen mi to nedá, abych nepřispěl vlastní zkušeností. Vypracované znění smlouvy zasílá na obec SFŽP a taktéž stanovuje, jak má vypadat znění usnesení rady. Není tedy možné tam cokoliv změnit, i když tam mají chybu. Asi budete muset napsat tam.

Re: Re: Zápis z RM

(Čtenář, 25. 10. 2013 22:50)

Milý Honzo, svým vysvětlením jste jistě nepobavil jen mne. Je hezké, že uznáváte, že jsou v usnesení RM přímo blbosti.

Re: Re: Zápis z RM

(pro Honzu, 26. 10. 2013 13:17)

Honzo, mělo by vám být „líto“ spíše těch, co takové blbosti podepisují. Pokud jsem to dobře pochopil, tak čtenáři nejde ani tak o Město nebo město jako o představitelé města , kteří se podepíši pod každou Blbost. Nebo snad nečtou a nejsou zodpovědní za své podpisy?

Re: Re: Zápis z RM

(Třebeničan, 26. 10. 2013 18:02)

Jako bych slyšel nebo četl odpovědi paní starostky, také plné smyšlenek vycucaných z prstu. Ty nepravdy vám, Honzo, nemůže již nikdo věřit. Nebo si myslíte, že se nikdo nepodívá jak to dělají jinde nebo jaká je skutečnost? Žádným ministerstvem ani SFŽP nebyl takový pokyn vydán. Jak jinak si vysvětlit, že jiná města – obce mají zápisy z RM o smlouvách se SFŽP v jiné podobě?
816/40/RM/2010       Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
I. Rada města-schvaluje
Smlouvu č.10058856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na částku 151.391,- Kč, což činí 5% celkových způsobilých výdajů na projekt " Město Jirkov - Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2010 - 2013".

1.3. Smlouva č. 12124023 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Viz příloha č. 2.
Město Jilemnice obdrželo k podpisu smlouvu č. 12124023 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Na základě této smlouvy se SFŽP zavazuje poskytnout městu Jilemnice dotaci ve výši 110.396,10 Kč (5% uznatelných nákladů). Tato podpora je určena výhradně na akci „Snížení energetické náročnosti budovy staré polikliniky č.p. 372, město Jilemnice“. Smlouva může být podepsána statutárním orgánem města až po jejím schválení RM.

RM schvaluje smlouvu č. 12124023 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle předloženého návrhu.

8. bod programu
materiál č. : 16/2011
předkládá : Jiří Hakl
za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství
VĚC : Schválení smluv ze SFŽP dotace na výsadbu zeleně
:
NÁVRH USNESENÍ:
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 08014466 o podpoře ze SFŽP ve výši 42 385 Kč na akci "Mělník -
rekonstrukce stromořadí ul. 17. listopadu" a smlouvu č. 08014436 o podpoře ze SFŽP ve výši 13 641,17 Kč na akci
"Výsadba stromořadí v ul. Sportovní"

ZÁVĚR RADY:
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 08014466 o podpoře ze SFŽP ve výši 42 385 Kč na
akci "Mělník - Rekonstrukce stromořadí ul. 17. listopadu" a smlouvu č. 08014436 o
podpoře ze SFŽP ve výši 13 641,17 Kč na akci "Výsadba stromořadí v ul. Sportovní".

HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0

Usnesení č. 23/10/RM
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na přípravu a realizaci podporovaných opatřeni  z programu  Zelená úsporám - DPS Vrchlického 423
Město Jičín získalo dotaci z programu SFŽP ČR na zateplení bytového domu (DPS) Vrchlického 423. Předpokládané náklady 4.931.874,-Kč. Dotace byla získána ve výši 1.871.520,-Kč. RM je předložena ke schválení smlouva č. SP-11938107  na částku 81.000,-Kč. Tato částka je určena na úhradu nákladů projektu a tepelně technického posudku. Celkové náklady jsou 132.000,-Kč.
RM
schválila
uzavření Smlouvy č. SP - 11938107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu  Zelená úsporám  uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR a městem Jičín.
Hlasování o usnesení:
Pro:

Re: Re: Re: Zápis z RM

(Pravda, 26. 10. 2013 19:05)

Oni lžou i když nemusí,protože to mají v krvi.

Re: Zápis z RM

(pro čtenáře, 26. 10. 2013 10:08)

Co pořád máte za připomínky, na zlepšení už se pracuje a některé dámy se snaží. Tak např. paní Husáková už ve Zpravodaji správně používá zkratku slova paní. K dokonalosti jí chybí jen odstranění tečky za touto zkratkou, protože vypisujeme-li u zkracovaných slov první a poslední písmeno nebo písmena, pak za takovými zkratkami tečku nepíšeme. :D

Re: Zápis z RM

(Čemu se divíme?, 31. 10. 2013 16:53)

Dámy z radnice neustále předvádějí své znalosti pravidel pravopisu. Dalším dokladem je dokument, který vypotily 30. 10. ke státnímu svátku. Která předložka se pojí se 7. pádem a interpunkce je pro ně španělskou vesnicí.

Re: Re: Zápis z RM

(Mery, 31. 10. 2013 18:12)

No a z fotky je vidět,že se oslavy zúčastnil hojný počet lidí a radnice zajistila u pomníku bohatou výzdobu:)

Re: Zápis z RM

(DrVoštěp, 15. 11. 2013 18:15)

A just jsme Město Třebenice, a to i v rozpočtovém provizoriu.

Je jiná doba, Vobořilovci!

(Mgr. Dalibor Preis, 22. 10. 2013 20:56)

Není divu, že se dodnes snaží určité síly obhájit neprofesní přístup vedení města. Každý "zodpovědný", kterému byla svěřena starost o město, by se měl obhájit především odvedenou prací a zároveň viditelnou snahou. Tohoto ale nemůže dosáhnout ten, kdo byl bez patřičných zkušeností, profesní způsobilosti, vlastně jen na základě stranické příslušnosti a k tomu bratrských návyků bolševických intrik jmenován do vedení továrny. Vobořil nikdy nebyl a nebude fachman, ale jen servilní lhář.

Je úsměvné, když ještě někteří blbci věří na důkladně provedenou zpronevěru. Bylo by zbožné přání bolševika a jeho přikyvovačů, aby zpronevěra trvala až do dob komunismu.

Fakt je ten, a o tom se také nemluví, že policie měla k dispozici bankovní výpisy od roku 1998. Vobořilová musela být vzteky bez sebe, když první zpronevěra byla zjištěna v prosinci roku 2002, tedy téměř dva roky, co byl Vobořil ve funkci. K vyhledávání nebyla přizvána policie, pouze jen Bratrstvo kočičí pracky. A proč asi?

Je zajímavé, že bývalému řediteli školy vytýkalo město zpronevěru, která mu přihoršila, ale skutečnost, že ho obviňují zvrácená individua, která mají za sebou zpronevěru 2 500 000,- Kč, se v médiích neuvádí. Nemluvě o tunelu s prodejem čovky, tunelu v městském lese, blokování kontrol a jiné. A v sedle zůstávají dál.

Zarážející je též to, že pro město pracují i příbuzenská individua, která mají za sebou nálepku hospodářských deliktů, po nichž se museli vzdát zaměstnání. A stejná situace evidentně pokračovala na úkor městské pokladny. A jede se dál.

Když se bolševik angažuje proslovem u odhalování desky na paměť politickým vězňům, pokud dokáže zadržovat čestné občanství, nelze o zvráceném charakteru vůbec pochybovat.

Nedivím se, že se se mnou, jako s "vypatlaným" nepouštějí Vobořilovci do křížku, neboť mé argumenty jsou opřeny o důkazy. Mě nemohou porazit ani udáním.

A vlastně nechápu, proč pátrači neuvedou zjištěná fakta, ale pouze dohady. Jo, je jiná doba. Ta, v níž se Vobořilová cachtala s chutí a věděla si s udavači rady, je pryč. A kdo ji vlastně udával? To už nebyli v oblibě dřív?

Re: Je jiná doba, Vobořilovci!

(p. Preisovi, 25. 10. 2013 20:00)

Nejste sám na koho chodí anonymy. A když nemůžou jinak, tak pošlou alespoň urážlivý anonym. Na nic jiného se totiž nezmohou.

Je to jarda, ale má vagínu

(Mgr. Dalibor Preis, 20. 10. 2013 18:16)

Není divu, že se ti nejschopnější po boku nejschopnějšího bolševika dostali do vedení města. Jistě ne z titulu zralých a kvalifikovaných pracovníků. A pak to tak vypadá. Nemohu pominout, že bolševik Vobořil je ve funkci na MÚ od roku 2008 a starostou od dubna roku 2000. Zpravidla se toto nepřipomíná.

Co se týče kanalizace a informací o ní, je jasné, že bludy zde řečené pramení z MÚ. Nikdo jiný pátrat nemůže, protože když nebyly zpřístupněny účetní doklady vedoucímu kontroly, kde se zjistily velké nesrovnalosti, tak se asi těžko obyčejný našinec dostane k podkladům.
Nevidím problém v nepředání kanalizace ani v nezaevidování do inventarizace. Mně jako občanu stačí, jaké investiční akce se dokázaly do roku 2000 provést. Co ale mohu s jistotou říci, tak to, že čovka naběhla na zkušební provoz v listopadu 2007 a ta trvala rok. Pak byla kolaudace.

Ohledně předání kanalizace se jistě změnila situace. SVS bojovala o penále, na které neměla nárok a dostala je až za podivných okolností od Vobořila(12 milionů korun – prohraný soud) a dále chtěla zároveň odkoupit čovku za šest milionů – a to se ji podařilo též za Vobořila. Na takové podmínky v té době bych nepřistoupil ani já. SVS si diktovala nerovné podmínky. Na penalizaci má právo pouze ministerstvo financí.

V každém případě bolševik Vobořil blokoval svému předchůdci obhajobu u soudu a proč, tak na to se ho musí zeptat jeho soukmenovci a Ti, co vlastně mohou pátrat v dokumentech.
Všichni se smály, že „ ten blbec prodal čovku bez kanalizace!“. Bez servítek se dá říci, že toto byl první tunel na městskou pokladnu. Ještě v roce 2002 otec přesvědčoval zastupitelstvo, aby se odvolalo. Dám hádanku: „ Kdopak blokoval odvolání? Kdo z toho mohl mít profit?“. Město prodalo majetek pod 50 % pořizovací hodnoty nezákonně. Proč se nikdo nestaral o to, kdo bude platit za opravy kanalizace musí být jasné.

Jakmile se Vobořil dostal k lizu, provedl hlubokou skartaci, která se týkala právě velkých akcí. Byl upozorňován, aby to nedělal. Ale staré komunistické papíry nelikvidoval a přestěhoval je do kotelny zdravotního střediska. Asi věří, že se bolševizmus vrátí.

A teď k počítači. Každý blbec ví, že všechny účetní podklady jsou papírově doložitelné a každý měsíc se přehled zasílá na kraj. Pokud shoří základní jednotka, vše se musí dohledat a přehledy v termínu odeslat na kraj ještě ten měsíc. Počítač se neztratil.

Zápisy ze zastupitelstva a tuším i z rady se zasílaly též na kraj a navíc s tím počítač účetní neměl nic společného. Praktiky o přepisování skutečných dějů na zastupitelstvu začaly právě za Vobořila a Patrovské. Dodnes mi neodpověděli na tři dopisy, kde jsem poukazoval na možnou zpronevěru. Proč mi Patrovská, Hajná a bolševik Vobořil dopisy blokují asi ví jen Jarda, ten pátrá. O dalších nemá smysl se zmiňovat, jsou to pořád Ti stejní.

Hroší kůže

(trefa, 6. 10. 2013 18:28)

Nebudou chodit kanálama, mají hroší kůži. V inventarizaci jim tedy chybí majetek za milióny korun a jak jim mohl sedět závěrečný účet? Určitě budou dumat nad rekonstrukcí účetnictví. To bude zase vyhozených peněz.

Re: Hroší kůže

(třebenický občan, 8. 10. 2013 7:19)

...tak to sedí, schválně se jděte zeptat na radnici kolik utratily peněz za paní Marii Švábovou, která dělala rekonstrukci účetnictví školy a další "účetnické práce". Ta "odbornice" dostala tolik peněz a prakticky za nic, protože stejně to co "zrekonstruovala" je má značné nedostatky a chyby. Takže to jsou zbytečně vyhozené desetitisíce, jen za kamarádku někoho na radnici.
Schválně ať radnice za paní Marii Švábovou vystaví účet, ale za všechny smlouvy, které měla s paní Švábovou podepsány ...

Re: Re: Hroší kůže

(xxxx, 11. 10. 2013 23:09)

No a účet "odbornice" EU za 7 let dělá měsíčně cca 50 000 Kaček čistýho, a to si pořád myslím, že začala už dřív za starosty P. Tak to je sakra drahá účetní :D.

Re: Re: Re: Hroší kůže

(Pro :D xxxx, 12. 10. 2013 10:39)

Počty nejsou vaše silná stránka, již výpočet úspor za kotelny to dokázal.
V případě, že by byly zcizeny 3 mil. za 7 let se jedná měsíčně o 35 714 Kč. Ještě zapomínáte na úhradu více než 1 mil. Takže se jedná o částku
23 809 Kč (celková je každý měsíc o par tisíc nižší). Nebudeme hovořit o platu, ten nadstandard za výkony, které předvádíte berete také.:D

Re: Re: Re: Re: Hroší kůže

(xxx, 12. 10. 2013 15:41)

Když k těm vašim 35 tis. přičtete mzdu kolem 15 tis, jste na 50ti. co měla průměrně měsíčně.
Moje výkony neznáte, protože nevíte kde pracuji - na úřadu ne a vlastně ani nevíte, kdo já vlastně jsem.