Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvyk je železná košile

27. 2. 2013

 Zvyk je železná košile

 

Právě dnes 27. 2. 2013 byla na internetových stránkách města zveřejněna pozvánka na Velikonoční jarmark, který se (jak jinak) bude konat na Paříkově náměstí. Proč nejsou stánky a ostatní atrakce přemístěny do Sokolské ulice? Strategický plán rozvoje již s tímto prostorem počítal od roku 2011. Prostor byl vybrán velice vhodně s ohledem na méně frekventovaný prostor, kde je dnes dokonce vydlážděný chodník pro obsluhu stánků a vozovka s pevným a rovným povrchem. Na přilehlém označeném parkovišti je dostatek místa pro návštěvníky, přístup ze tří směrů, pro chodce dokonce z dalších dvou kolem modlitebny ČBC a Farskou uličkou. Toalety jsou v Sokolovně, v tamní restauraci a HZ. Přípojky energie a vody rovněž. Převezení stánků jen o několik desítek metrů je nepodstatné. Výhody jsou jednoznačné, počínaje méně komplikovaným průjezdem městem, neudupaným parkem, možností přemístit při nepříznivém počasí tržiště do krytého prostoru tělocvičny atd. Je nepochopitelné, že i ty nejméně náročné „projekty SPRM“ jsou pro současné vedení města nesplnitelné. Bohužel musím opakovat, že pro současné vedení města, včetně zastupitelstva, je strategický plán stejným cárem papíru, jako je stále platný územní plán, další dokumenty, usnesení a rozhodnutí, které nejsou jejich navrhovatelé schopni ani ochotni respektovat. Jednou jsem na veřejném zasedání položil zastupitelům otázku, jaký je rozdíl mezi nepřizpůsobivými občany a zastupiteli, když nedokáží respektovat ani vlastní rozhodnutí, která odhlasují? Tak veselé Velikonoce.

 

                                                                                    Třebeničan

 

7.3.3. Název projektu/zahájení: Třebenice – prostor pro společenské

akce / 2011

Návaznost na SPRM:

Mládež a volný čas, kultura, sport

Popis opatření (záměru):

Na křižovatku u hasičské zbrojnice přesunout periodické

společenské akce z náměstí

Výstupy opatření (záměru):

Místo je ve středu města, dopravně nezatížené, prostorově

prakticky neomezené, dobře přístupné pěšky i dopravními

prostředky, el. energie na místě (hasičská zbrojnice). Není po

celý den ve stínu. Je zde i dětské hřiště a možnost dalších

atrakcí na pozemku u zdravotnického střediska.

Fáze realizace opatření:

Hlavní kroky a realizace opatření.

Dotační zdroje:

Uvedení vhodných zdrojů financování z grantových programů

EU, popř. ČR.

Předpokládaný finanční

podíl města:

V návaznosti na předešlý bod odhadnout procentuální podíl

města.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář