Jdi na obsah Jdi na menu
 


Číslo popisné 139

21. 3. 2012

cp.-139.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

2015

(Zpravodaj ČG 04/2015, 7. 3. 2016 18:07)

Z programu obnovy venkova ÚK nám byla přiznána investiční dotace na realizaci projektu „Projektová dokumentace ŠD a ŠJ“ ve výši 38 000,-- Kč. Projektová dokumentace na ŠD se týkala nové půdní vestavby pro vytvoření nové třídy, PD pro ŠJ se týkala nové vzduchotechniky ve školní kuchyni. Na vzduchotechniku jsme obdrželi investiční dotaci ve výši 250 000,-- Kč z Fondu Ústeckého kraje. Děkujeme tímto všem poskytovatelům finančních příspěvků do rozpočtu města Třebenice. Ing. Eva Hajná, místostarostka (Zdroj: Zpravodaj ČG 04/2015)

Před 70. lety...

(F. Immer, 7. 3. 2016 17:44)

Číslo popisné 139

Po 2. světové válce se muzejní sbírky Paříkova muzea natolik rozmnožily, že původní prostory v domě čp. 82 zdaleka nestačily. Pro muzeum se podařilo zajistit nové prostory - šest místností v domě čp. 139, uvolněných německou soukromou školou. Muzeum bylo nově instalováno a slavnostně otevřeno 28. října 1946. Správcem třebenických sbírek byl jmenován řídící učitel Václav Kosina, který se muzejní práci obětavě a nezištně věnoval až do své smrti v roce 1958. V padesátých letech, v důsledku reorganizací muzejní sítě, došlo k velkému pohybu muzejních sbírek.
Nejprve v roce 1955 převzalo třebenické muzeum sbírky zrušeného Křenkova krajinského muzea v Libochovicích, v roce 1957 pak přešly sbírky obou těchto muzeí pod správu nově zřízeného muzea v Lovosicích. Po reorganizaci územní správy v roce 1960 ( zanikl okres Lovosice) bylo zrušeno lovosické muzeum a sbírky všech zrušených muzeí převzalo Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. V Třebenicích bylo v roce 1959 otevřeno specializované Muzeum českého granátu. Bylo umístěno do prostor bývalého luteránského kostela. To je ale již jiná historie.

Číslo popisné 139 bylo postupně využíváno pro potřeby mateřské a později i základní školy, školní družiny a pobočky lidové umělecké školy.